OSB Levha

Alasia Franco OSB Levha


Yönlendirilmiş Yonga Levhalar, “şeritler” olarak adlandırılan preslenerek bir bağlayıcı malzeme ile bir arada tutulan uzun ve ince ahşap parçaların çizgileri belirsiz olan çoklu katmanlarından oluşur. Levhanın dış katmanlarında levhanın iki tarafından birine paralel olarak dizilmiş parçalar bulunmaktadır. İç katmanlarda ise parçalar dış katmanlara dik olarak veya rastgele yönlendirilmiştir. Şeritlerin bu özel yerleşimi ile levhanın bir yönde daha dayanıklı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Orta rotasyon ormancılık (MRF), yüksek kaliteli OSB levhaların (kabukların bulunmaması nedeniyle şeritlerin rengi daha beyaz, levhalar ise daha hafiftir) üretimi için malzemelerin büyük hacimlerde temini için en hızlı (5 yıl) sistemdir. 1 ve 2 no.lu tablolarda şu anda şirket merkezimizde mevcut olan bu türev ürünün üretimi için uygun klonlar (AF2, AF3, AF13, AF16, AF24, AF28) ve ayrıca bunların yetiştirilmesi için elverişli olan ülkeler belirtilmiştir.

Şu anda her tesis için 250.000 ila 400.000 ton temel malzeme üretme kapasitesine sahibiz ve talep üzerine bu miktar arttırılabilir.

Ürün Yetiştirme Sistemleri >>

Tabloda önerilen klonların her biri için verimli yaklaşımlar gösterilmiştir

Alasia Franco Tabloda önerilen klonların her biri için verimli yaklaşımlar gösterilmiştir

 

Tabloda önerilen klonların yetiştirilebileceği ülkeler belirtilmiştir

Alasia Franco Tabloda önerilen klonların yetiştirilebileceği ülkeler belirtilmiştir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

immagine_bottom_center