Hikayemiz

Alasia Franco Hikayemiz


Fosil yakıtlara alternatif olarak ahşap biyokütle kullanımı çevre ve enerji koruma/sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Kısa rotasyon koru (SRC) ve kısa rotasyon ormancılık (SRF), biyoenerji ve biyolojik ürünlerde kullanılan biyokütle üretimi için yüksek yoğunluklara ve kısa kesim çevrimlerine dayanan bitki yetiştirme sisteminde hızla büyüyen türler kullanır.

L’Alasia Franco Vivai, çok fonksiyonlu ahşap kültürler için bitkisel malzemede Avrupa’nın büyük üreticilerinden biridir.
Başlıca uzmanlık alanlarımız, özel ekim alanlarında kullanılan hızlı büyüyen türler için genetik iyileştirme, geleneksel, SRC ve SRF yetiştirme sistemleri için bitkisel malzeme üretimini kapsamaktadır.

 

 

 

immagine_bottom_center