Genetik İyileştirme

alasia franco Genetik İyileştirme


Söğütgiller üzerindeki deneyler:

Kavak (Populus spp.) ve söğüt (Salix spp.) ağaçları Avrupa’da yaygın olarak yetiştirilmektedir. Dolayısıyla köklü, yüksek mekanize düzeyine sahip yetiştirme teknikleri geliştirilmiştir. Alasia Franco Vivai, genetik iyileştirme programını aşağıda belirtilen özelliklerinden dolayı söğütgiller, özellikle kavak üzerinde odaklamıştır:

ılıman iklime sahip ülkelerde yüksek verimlilik;

iyi düzeyde farklı enlemlerde yetiştirme uygunluğu;

yoğun yönetim;

geniş tür içi ve türlerarası değişkenlik;

iyi düzeyde hibridizasyon uygunluğu;

artan düzeyde verimli klonlar için genetik iyileştirme.

Ayrıca, şu anda kavak, nispeten küçük, tam sıralı genomu sayesinde ağaçlar üzerindeki moleküler biyoloji çalışmaları için model bir bitki olarak kabul edilmektedir. Bu tür bilgiler, özel bir nicel karakterin ifadesine katkı sağlayan genom bölgeleri alanındaki yeni bilimsel bulgularla birlikte genetik seleksiyon ve iyileştirme faaliyetlerini artıracaktır. Moleküler markerlere (Marker Destekli Seleksiyon – MAS, Genom Seleksiyonu – GS) dayanan yeni tekniklerin desteğiyle daha hızlı ve daha güvenli genetik ilerleme sağlanacaktır.

Söğüde gelince firmamız ağaçsı türler ve bunların hibritleri, yani Salix alba (Avrupa), Salix matsudana (Çin) ve Salix nigra (Kuzey Amerika) üzerinde odaklanmaktadır.

Genetik iyileştirme programı:

İzlediğimiz program, ürünün nihai hedefine ulaşması için işlevsel kriterlere göre seçilen yeni klonları geliştirmek için en iyi irsiyet plazmasını belirlemeyi hedeflemektedir.

Genetik iyileştirme programımız aşağıdakileri içerir:

spontan nüfustan irsiyet plazmasının toplanması;

menşe alanlarındaki her kökenin en iyi genotiplerinin karşılaştırılması ve seçimi;

kontrollü hibridizasyon ve nesil testi;

en iyi hibrit seçimi;

büyük ölçekli, çoklu açık saha testi;

en iyi sahaya özgü klonların seçimi;

klonların kaydı;

ticari klonlara patent alımı.

Genetik iyileştirme hedefleri ve seçim kriterleri:

Genetik iyileştirme programımız 4 seçim hedefine dayanmaktadır

hastalıklara (pas, bronzlaşma, ilkbaharda yaprak dökümü ve böcekler) direnç

organik büyüme (yükseklik, çap, biyokütle üretimi)

bitki adaptasyonu (sap şekli, dallanma, vb.)

ahşap özellikleri (temel yoğunluk, renk, ahşap germe)

Bu hedeflerin her biri, belli bitkilerin tespit edilen hedeflere ulaşmak için öngörülen temel özelliklerini hassas bir şekilde tahmin etmek amacıyla bilimsel topluluk tarafından geliştirilen ölçüm protokollerinden oluşan çok sayıda seçim kriterleri ile ilişkilidir. Bu durumda, testler klon değerlendirmesi için kabul edilecek yetiştirme modeline göre düzenlenmiştir: geleneksel kavak yetiştirme, kısa rotasyon ormancılık (SRF), orta rotasyon ormancılık (MRF).

Belirli bir nihai ürünün geliştirilmesi için gerekli olan bu özellikleri iyileştirmek amacıyla araştırmalarımız aşağıdaki kilit özellikler üzerinde odaklanmıştır:

Ahşap talaşlarını koruma:

Ahşap talaşlarını koruma için en iyi yöntemi bulmak, bitki malzemesinin enerji amaçlı üretim ve dönüşüm sürecinde esastır. CRA araştırma birimi tarafından ziraat mühendisliği (CRA-ING) için yürütülen deneylerin amacı, SFR kavak talaşı depolanması sırasında gelişen dinamiklerin belirlenmesine katkıda bulunmaktır. En iyi deneysel sonuçlar, açık alanda bulunan su geçirmez tabakalar üzerine bırakılan açık yığınlardan ticari makineler aracılığıyla üretilenlerden daha büyük bir parçacık boyutuna sahip ağacın parçalanmış taban kısmının kullanılması ile elde edildi.

Isı değeri ve kül içeriği:

Bitkilerimiz ile üretilen odunun ısı değerini belirleme, yakım için daha yüksek performanslı bir ürünün geliştirilmesinde çok önemlidir. Patentli klonlarımızın bazıları, yanma sonrasında yüksek rekabet kapasitesine sahip ısı değeri ve düşük kül içeriğini göstermiştir.

Temel yoğunluk:

Metre küp başına ton olarak ifade temel yoğunluk, kuru odun kütlesinin nemli odun hacmine olan oranını gösterir; bu oran odunsu yakıt için en yaygın kalite göstergesini temsil eder. Levha üretimi (düşük temel yoğunluk) veya enerji amaçları (yüksek temel yoğunluk) için yüksek kaliteli malzeme geliştirilmesinde esas olan bu seleksiyon kriterleri, seleksiyon sürecinde seçimlerimizi yönlendirmesi için her zaman klonlarımızda değerlendirilir.

Ahşap kimyası:

Biyoenerji üretiminde ve ahşap ve kağıt sanayi için ağaç kalitesini (lignin, selüloz ve hemiselüloz bileşimi ve miktarı) analiz etmek nihai kullanım için genetik iyileştirme yoluyla en iyi ürünü geliştirmede hayati öneme sahiptir. Özellikle, ağaçtaki selüloz ve hemiselüloz yüzdesini değerlendirme, biyoetanol üretimi için klonların seleksiyonunda çok önemlidir; özellikle çeşitli Romen Araştırma Merkezleri tarafından yürütülen bir bilimsel çalışma, bazı klonlarımızın dönüşüm verimliliği ve nihai ürünün saflığı açısından ilginç olduğunu göstermiştir.

Yerinde üretim performansı

Araştırmamızın amacı, hedef bölgedeki iklim koşullarında üretim yapmak için uygun olan klonları geliştirmektir. Bu anlamda, seleksiyonu yapılan klonların performansını farklı yetiştirme çevrimlerinde bunların pazarlanacağı ortamlara uyum sağlama kabiliyetini yerinde test etmek çok önemlidir.

İlgi çeken diğer türler:

Deneysel faaliyetlerimiz enerji amaçlı üretimde kullanılabilecek kavak dışındaki diğer türleri de kapsamaktadır:

Alaca yapraklı kamış
Seleksiyon faaliyetimiz, spontane ekotiplerinin toplanması ve daha sonra bunların belirlenmesini, ayrıca Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa’ya yayılan en verimli genotiplerin çoğaltılmasını kapsamaktadır.

Çin kamışı
Seleksiyon faaliyetimiz, Asya’da spontane irsiyet plazmasının toplanması ve daha sonra bunların hibridizasyonu ve en iyi genotiplerin seleksiyonunu kapsamaktadır.

 

 

immagine_bottom_center