2. Nesil Biyoetanol

Alasia Franco 2. Nesil Biyoetanol


Biyoetanol, biyokütle fermantasyon süreci ile üretilen etanoldür. Ayrıca, ikinci nesil biyoyakıtlar, besin zinciri üzerinde herhangi bir etkisi bulunmayan hammaddelerden yani odunsu biyokütleden yapılır. 2. nesil biyoetanol üretimi için uygulanan teknoloji, daha sonraki aşamada fermantasyona tabi tutulan biyokütlenin ahşap malzemesini dönüştürmek için enzimlerin etkisini kullanır.

alasia franco Biyorafineri

 

 

 

 

 

 

Kısa rotasyon ormancılık (SRF), 2. nesil biyoetanol üretimi için malzemelerin büyük hacimlerde temini için en hızlı (2 yıl) sistemdir. 1 ve 2 no.lu tablolarda şu anda şirket merkezimizde mevcut olan bu türev ürünün üretimi için uygun klonlar (Monviso, AF2, AF13, AF18, AF24, AF28) ve ayrıca bunların yetiştirilmesi için elverişli olan ülkeler belirtilmiştir.

Şu anda her tesis için 250.000 ila 400.000 ton temel malzeme üretme kapasitesine sahibiz ve talep üzerine bu miktar arttırılabilir.

Ürün Yetiştirme Sistemleri >>

Tabloda önerilen klonların her biri için verimli yaklaşımlar gösterilmiştir

alasia franco cloni e attitudini

Tabloda önerilen klonların yetiştirilebileceği ülkeler belirtilmiştir

alasia franco Tabloda önerilen klonların yetiştirilebileceği ülkeler belirtilmiştir

 


immagine_bottom_center